Informační systém MU
BUBENÍČEK, Petr. Mezi příběhem a diskurzem (Between the Story and the Discourse). Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008, vol. 56, No 5, p. 738-743. ISSN 0009-0468.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezi příběhem a diskurzem
Name in Czech Mezi příběhem a diskurzem
Name (in English) Between the Story and the Discourse
Authors BUBENÍČEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Česká literatura : časopis pro literární vědu, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008, 0009-0468.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00034445
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) literatura; film; vyprávění; naratologie
Keywords in English literature; film; narration; narratology
Tags Story - Discourse
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D., učo 6978. Changed: 30/3/2011 13:22.
Abstract
Studie se zabývá knihou Seymoura Chatmana Příběh a diskurs a autorovým interdisiciplinárním myšlením.
Abstract (in English)
The essay deals with Seymour Chatman's book "Story and Discourse" and with author's interdisciplinary thinking.
Displayed: 17/8/2022 13:15