LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ and Stanislav JEŽEK. Interparental Conflict as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 131-138. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interparental Conflict as Perceived by Adolescents
Name in Czech Rodičovský konflikt očima adolescentů
Authors LACINOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Radka MICHALČÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Stanislav JEŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports, p. 131-138, 8 pp. Psychologie, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00027197
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-4755-6
Keywords in English interparental conflict; adolescence; ELSPAC
Tags adolescence, ELSPAC, interparental conflict
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087. Changed: 26. 3. 2012 10:42.
Abstract
The preliminary methodic study describes Children's Perceptions of Interparental Conflict Scale used in ELSPAC data collection at age 15.
Abstract (in Czech)
Předběžná metodická studie popisuje Škálu dětské percepce konfliktu mezi rodiči, která byla užita v rámci sběru dat projektu ELSPAC ve věku patnácti let respondentů.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
chapter17CPIC.pdf Licence Creative Commons  File version Lacinová, L. 26. 3. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/806681/chapter17CPIC.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/806681/chapter17CPIC.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/806681/chapter17CPIC.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/806681/chapter17CPIC.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 26. 3. 2012 10:40, doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832
  • a concrete person PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D., učo 478
  • a concrete person doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
Attributes
 

chapter17CPIC.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/806681/chapter17CPIC.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/806681/chapter17CPIC.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
422,6 KB
Hash md5
2fe1d5f81265b11059ca797e293c0ef8
Uploaded/Created
Mon 26. 3. 2012 10:40

chapter17CPIC.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/806681/chapter17CPIC.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/806681/chapter17CPIC.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
18,8 KB
Hash md5
6120bf39add8ee277d8dd81eb40df0b8
Uploaded/Created
Mon 26. 3. 2012 10:44
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 8. 2022 18:13