MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ and Stanislav JEŽEK. Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 71-76. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Depressive Symptoms in Adolescence
Name in Czech Depresivita v adolescenci
Authors MASOPUSTOVÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Radka MICHALČÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka LACINOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Stanislav JEŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports, p. 71-76, 6 pp. Psychologie, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00027199
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-4755-6
Keywords in English depressive symptoms; adolescence; ELSPAC
Tags adolescence, depressive symptoms, ELSPAC
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087. Changed: 26. 3. 2012 11:00.
Abstract
The preliminary methodic study describes The Mood and Feelings Questionnaire used in ELSPAC data collection at age 15.
Abstract (in Czech)
Předběžná metodická studie popisuje metodu MFQ, která byla užita v rámci sběru dat projektu ELSPAC ve věku patnácti let respondentů.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
chapter09Depression.pdf Licence Creative Commons  File version Lacinová, L. 26. 3. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/806683/chapter09Depression.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/806683/chapter09Depression.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/806683/chapter09Depression.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/806683/chapter09Depression.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 26. 3. 2012 11:00, doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832
  • a concrete person PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D., učo 478
  • a concrete person Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., učo 52209
  • a concrete person doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832
  • a concrete person PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D., učo 478
  • a concrete person Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., učo 52209
  • a concrete person doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
Attributes
 

chapter09Depression.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/806683/chapter09Depression.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/806683/chapter09Depression.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
384,8 KB
Hash md5
74fff6ff9a0566bab46c0bfc4d953381
Uploaded/Created
Mon 26. 3. 2012 11:00

chapter09Depression.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/806683/chapter09Depression.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/806683/chapter09Depression.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
16,3 KB
Hash md5
db20c9978c3dddd9c12e9cd8db8b2cbb
Uploaded/Created
Mon 26. 3. 2012 11:05
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 3. 2023 15:36