Informační systém MU
MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ and Stanislav JEŽEK. Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 71-76. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Depressive Symptoms in Adolescence
Name in Czech Depresivita v adolescenci
Authors MASOPUSTOVÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Radka MICHALČÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka LACINOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Stanislav JEŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports, p. 71-76, 6 pp. Psychologie, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00027199
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-4755-6
Keywords in English depressive symptoms; adolescence; ELSPAC
Tags adolescence, depressive symptoms, ELSPAC
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087. Changed: 26. 3. 2012 11:00.
Abstract
The preliminary methodic study describes The Mood and Feelings Questionnaire used in ELSPAC data collection at age 15.
Abstract (in Czech)
Předběžná metodická studie popisuje metodu MFQ, která byla užita v rámci sběru dat projektu ELSPAC ve věku patnácti let respondentů.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 21. 1. 2022 06:31