KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Coping in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 55-64. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Coping in Adolescence
Name in Czech Zvládání v adolescenci
Authors KOHOUTEK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan MAREŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Stanislav JEŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports, p. 55-64, 10 pp. Psychologie, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00027203
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-4755-6
Keywords in English coping; adolescence; ELSPAC
Tags adolescence, coping, ELSPAC
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832. Changed: 30. 9. 2011 11:38.
Abstract
The preliminary methodic study describes "Coping Questionnaire" used in ELSPAC data collection at age 15.
Abstract (in Czech)
Předběžná metodická studie popisuje "Dotazník o zvládání", který byl užit v rámci sběru dat projektu ELSPAC ve věku patnácti let respondentů.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society
PrintDisplayed: 30. 3. 2023 11:18