DUŠEK, Ladislav, Danka NÉMETHOVÁ a Jiří HŘEBÍČEK. Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007, s. 1-206. ISBN 978-80-210-4370-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology
Název česky Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology
Autoři DUŠEK, Ladislav, Danka NÉMETHOVÁ a Jiří HŘEBÍČEK.
Vydání 1. vyd. Brno, od s. 1-206, 206 s. 2007.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-4370-1
Klíčová slova anglicky computational biology; biodiversity; data analysis
Štítky Biodiversity, computational biology, data analysis
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D., učo 163612. Změněno: 7. 1. 2009 13:38.
Anotace
The 3rd International Summer School on Computational Biology was devoted to Processing and Analysis of Biodiversity Data: from Genomic Diversity to Ecosystem Structure. The biodiversity or diversity of life was chosen as a very important phenomenon which generates exciting research topics for centuries. The investigation of biodiversity has been always closely linked to mathematical theory and to computational skills. The biodiversity and its reflection in current computational techniques still present very progressive scientific goals, together with an ever-growing importance of this field in recent years. The Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology are prepared as a collection of educational papers of teachers and short papers of advanced students. The papers covered methodological background of analysis of biodiversity data as well as its applications and ICT support.
Anotace česky
Třetí mezinárodní letní škola Matematické biologie byla věnována téme Hodnocení a analýza dat biodiverzity: od genomické diverzity ke struktuře ekosystémů. Biodiverzita byla zvolená jako velmi důležitá oblast, které se vědci věnují již stáletí. Výzkum biodiverzity byl vždy úzce spjatý s matematickou teorií a výpočetní technikou. Biodiverzita a možnosti jejího hodnocení pomocí výpočetních technologií představuje velmi progresivní vědecký cíl a v posledních letech stále nabývá na důležitosti. Sborník příspěvků z 3. Mezinárodní letní školy Matematické biologie je připraven jako sbírka výukových textů učitelů a krátkých článků pokročilých studentů. Příspěvky se věnují metodickému pozadí analýzy dát biodiverzity a také jejich aplikacím a ICT podpoře.
Návaznosti
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální , regionální a lokální úrovni
VytisknoutZobrazeno: 25. 7. 2024 09:39