BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht bei lernschwachen Schülern. R. Grenarová, M. Vítková (eds.). In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 19-24, 6 s. ISBN 978-80-210-4782-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kreatives Schreiben im Deutschunterricht bei lernschwachen Schülern.
Název česky Kreativní psaní ve výuce německého jazyka u žáků s SPU
Název anglicky Creative writing in foreign language teaching in learners with SLD
Autoři BENEŠOVÁ, Pavla (203 Česká republika, garant).
R. Grenarová, M. Vítková (eds.).
Vydání 1. vyd. Brno, Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. od s. 19-24, 6 s. 2008.
Nakladatel Pedagogická fakulta MU
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00027264
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4782-2
Klíčová slova anglicky creative writing;foreign language teaching;specific learning difficulties
Štítky creative writing, foreign language teaching, specific learning difficulties
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D., učo 15352. Změněno: 9. 2. 2010 11:56.
Anotace
Die heutige Konzeption des Fremdsprachenunterrichts basiert auf dem kommunikativen Ansatz, dessen Ziel die gleichmäßige Entwicklung aller sprachlichen Fertigkeiten ist. Wenn wir uns die verschiedenen Typen von Lernschwächen, mit denen der Fremdsprachenunterricht zu tun hat, einmal näher ansehen, dann haben wir es in den meisten Fällen mit Lese- und (Recht-) Schreibschwächen zu tun. In dem vorliegenden Beitrag werden wir uns auf die Fertigkeit Schreiben konzentrieren. Vorgestellt werden soll eine Untersuchung, die ermitteln sollte, was Kreatives Schreiben als Methode beim Unterricht von Schülern mit Lernschwächen zu leisten vermag.
Anotace česky
Současná koncepce cizojazyčné výuky vychází z komunikativního přístupu, jehož cílem je harmonický rozvoj všech řečových dovedností. Zaměříme-li se na specifické poruchy učení, které se v souvislosti výukou cizího jazyka nejčastěji vyskytují, budeme hovořit především o poruchách čtení a psaní. V uvedeném příspěvku je pozornost věnována dovednosti psaní v cizojazyčné výuce. Je zde představen výzkum, jehož cílem bylo ověřit, jaký přínos může představovat metoda kreativního psaní ve výuce u žáků se specifickými poruchami učení.
Anotace anglicky
The present concept of foreign language teaching is based on the communicative approach which aims at regular development of all language skills. Taking a closer look at various types of learning deficiencies the FLT is to face, in the majority of cases we encounter weaknesses in reading comprehension and orthography/writing. This paper focuses on writing skills. It intends to determine possible achievements of Creative Writing as a method of teaching writing skills to pupils with various learning disabilities.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2020 04:41