RABUŠIC, Ladislav a Marie TRAXLEROVÁ. Jak měřit bezmocnost. Data a výzkum. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2008, roč. 2, č. 1, s. 7-29. ISSN 1802-8152.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak měřit bezmocnost
Název česky Jak měřit bezmocnost
Název anglicky On measuring powerlessness
Autoři RABUŠIC, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Marie TRAXLEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Data a výzkum, Praha, Sociologický ústav ČAV, 2008, 1802-8152.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00027278
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky Powerlessness scale; standard instrument measuring; Neal Powerlessness Scale
Štítky Neal Powerlessness Scale, Powerlessness scale, standard instrument measuring
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 29. 9. 2014 17:34.
Anotace
Článek pojednává o pocitu bezmocnosti jako jednom z možných významů odcizení a představuje Nealovu škálu bezmocnosti jako prostředek pro měření této charakteristiky. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda by bylo možné převzít tuto výzkumnou techniku vyvinutou v kontextu americké kultury konce padesátých let minulého století do české empirické so-ciologie, neboť my zde zatím nemáme k dispozici žádný standardně užívaný nástroj, jenž by zachycoval subjektivně pociťovanou možnost vlivu jedince na společensko-politické události. Reliabilitu a interní a externí validitu Nealova instrumentu jsme předběžně ověřovali na nereprezentativním vzorku české populace. Výsledky kvantitativní analýzy naznačují, že index čítající devět z původních dvanácti položek stupnice by mohl být spolehlivou a vhodnou mírou subjektivně pociťované kontroly jedince nad sociopolitickým děním i v českém kulturním milieu. Proces samotného sběru dat nás však upozornil na několik problematických stránek Nealova indikátoru, a proto doporučujeme provést před jeho dalším testováním v českém prostředí určité úpravy.
Anotace anglicky
The paper deals with powerlessness as one of the possible meanings of alienation, and presents the Neal Powerlessness Scale as a means for measuring this characteristic. The aim of our research was to find out if we can adopt the Neal research technique, developed in the context of the American culture in the late 1950s, to the Czech empirical sociology because we do not dispose of any standard instrument measuring a person sense of possibility to influence socio-political events yet. We have preliminarily checked up reliability and internal and external validity of the Neal scale on a non-representative sample of the Czech population. Results of the quantitative analysis suggest that the index summarising nine of the original twelve items of the scale could be a reliable and valid measure of a person sense of control over the socio-political events also in the Czech cultural milieu. The process of data collection, however, has pointed out several problematic aspects of the Neal indicator, and therefore we recommend certain alterations before its further testing in the Czech context.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Reprodukce a integrace společnosti
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Jak_merit_bezmocnost.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Rabušic, L. 29. 9. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/807309/Jak_merit_bezmocnost.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/807309/Jak_merit_bezmocnost.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/807309/Jak_merit_bezmocnost.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/807309/Jak_merit_bezmocnost.pdf?info
Vloženo
Po 29. 9. 2014 17:34, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Marie Traxlerová, učo 79051
  • osoba prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Atributy
 

Jak_merit_bezmocnost.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/807309/Jak_merit_bezmocnost.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/807309/Jak_merit_bezmocnost.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
400,4 KB
Hash md5
454255c12ade9ec8a51cecf5b5b5362d
Vloženo
Po 29. 9. 2014 17:34

Jak_merit_bezmocnost.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/807309/Jak_merit_bezmocnost.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/807309/Jak_merit_bezmocnost.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
72,8 KB
Hash md5
924f066a56e681530d5b0d3be23f0ebc
Vloženo
Po 29. 9. 2014 17:38
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 8. 8. 2022 15:59