NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A (E-learning course Practical Lanaguage 1A). In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learningový kurz Praktický jazyk 1A
Name in Czech E-learningový kurz Praktický jazyk 1A
Name (in English) E-learning course Practical Lanaguage 1A
Authors NĚMEC, Martin.
Edition 1. vyd. Brno, sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008, 176 pp. 2008.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4613-9
Keywords in English English; ELT; ESL; practical language; listening; e-learning
Tags e-learning, ELT, English, ESL, listening, practical language
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Martin Němec, Ph.D., učo 35923. Changed: 9. 1. 2009 12:31.
Abstract
Kurz Praktický jazyk 1A je on-line kurz vytvořený jako podpora pro kombinovanou formu studia praktického jazyka pokročilosti B2-C1. Kurz je vytvořen v prostředí LMS Moodle a jedním ze stěžejních cílů bylo využít všech dostupných prostředků, jež nabízí současná verze prostředí LMS pro integraci dalších volně přístupných zdrojů. Kurz kombinuje nácvik poslechu pomocí videí a mp3 souborů, studenti si sami ve spolupráci s tutorem kurzu vytvářejí vlastní slovníky pro osvojení slovní zásoby, součástí jsou i příspěvky, ve kterých studenti procvičují psaní.
Abstract (in English)
It is a presentation of an e-learning course on Practical language for all the students in the combined form of studies. It combines all the methods and techniques available in the local LMS Moodle.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 05:37