GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ (MULTIPLE PROJECTS MANAGEMENT AND PRESENTATION). In Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008. 1st ed. Ostrava, ČR: Ekonomická fakulta, VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2008, p. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ
Name (in English) MULTIPLE PROJECTS MANAGEMENT AND PRESENTATION
Authors GREGAR, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor), Radka POSPÍŠILOVÁ (203 Czech Republic) and Tomáš PITNER (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Ostrava, ČR, Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008, p. 1-7, 7 pp. 2008.
Publisher Ekonomická fakulta, VŠB –Technická univerzita Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00024390
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-248-1704-0
Keywords in English Agile programming; extreme programming; Python; Subversion; Project management system; Web 2.0; tagging; XML; Wiki; plug-in
Tags Agile programming, extreme programming, plug-in, Project management system, Python, Subversion, tagging, Web 2.0, Wiki, XML
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Changed: 11/1/2009 16:44.
Abstract
Tento příspěvek představuje problémy a požadavky při nutnosti spravovat více projektů paralelně. Ukazuje postupy, které byly pro jejich řešení navrhnuty a používají se na FI MU. Hlavní část je pak věnována popisu vývoje a vlastností systému "Deep Thought", který vznikl na základě dříve používaných nástrojů a dává si za úkol je sjednotit pro lepší uživatelský komfort (pro správce, programátory i uživatele).
Abstract (in English)
This paper introduces the problems and requirements in parallel management of the huge amount of the projects. It shows a processes developed to solve them at Faculty of Informatics, Masaryk University. The main theme of the paper is a description of the system "Deep Thought", its capabilities and development. This system was build on the base of preceding tools and its aim is to unite them for the better user comfort (of the managers, developers, program-users).
Links
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, E-learning in the Semantic Web Context
PrintDisplayed: 24/7/2024 01:08