Informační systém MU
HRDLIČKA, Aleš, Linda ZAORÁLKOVÁ, Michaela GALIOVÁ, Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA, Karel NOVOTNÝ, Pavel KRÁSENSKÝ, Jozef KAISER, Radomír MALINA a Kateřina PÁLENÍKOVÁ. Correlation of acoustic and optical emission signals produced at 1064 and 532 nm laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) of glazed wall tiles. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Amsterdam: Elsevier, 2009, roč. 64, č. 1, s. 74-78. ISSN 0584-8547.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Correlation of acoustic and optical emission signals produced at 1064 and 532 nm laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) of glazed wall tiles
Název česky Korelace akustického a optického emisního signálu vznikajícího při spektroskopii 1064 a 532 nm laserem vybuzeného mikroplazmatu (LIBS) glazovaných dlaždic
Autoři HRDLIČKA, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí), Linda ZAORÁLKOVÁ (203 Česká republika), Michaela GALIOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Viktor KANICKÝ (203 Česká republika, domácí), Vítězslav OTRUBA (203 Česká republika, domácí), Karel NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí), Pavel KRÁSENSKÝ (203 Česká republika, domácí), Jozef KAISER (203 Česká republika), Radomír MALINA (203 Česká republika) a Kateřina PÁLENÍKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Amsterdam, Elsevier, 2009, 0584-8547.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW stránka s odkazem na článek
Impakt faktor Impact factor: 2.719
Kód RIV RIV/00216224:14310/09:00034527
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000262960000009
Klíčová slova anglicky LIBS; Acoustic signal; Normalization; Internal standard; Ceramic tile; Depth profiling.
Štítky Acoustic signal, Ceramic tile, Depth profiling., Internal standard, LIBS, Normalization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D., učo 64008. Změněno: 10. 1. 2011 15:04.
Anotace
An acoustic signal was used for the internal standardization of laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) of a glazed wall tile. For the LIBS analyses, 1064 nm and 532 nm wavelengths of the Nd:YAG laser were utilized. The tile was depth profiled by a single-spot ablation from the glaze into the substrate. Some lines of major elements Si(I) 252.418, Si(I) 252.851, Al(I) 257.509, Cr(I) 295.368, Al(I) 309.271 nm and Ti(II) 334.904 nm were monitored. The decrease in the optical emissions during the ablation was successfully compensated for by normalization to the square power of the acoustic signal in the interval of 290-340 nm. This approach failed for the lines between 250-270 nm. The results were the same for both lasing wavelengths despite different irradiances. The acquired profiles are in good agreement with the reference X-ray fluorescence measurement.
Anotace česky
Akustický signál byl použit jako vnitřní standard při spektroskopii laserem vybuzeného mikroplazmatu (LIBS)glazovaných dlaždic. Experiment byl proveden s 1064 a 532 nm zářením Nd:YAG laseru ablací do bodu přes glazuru do střepu pro emisní čáry vybraných majoritních prvků: Si(I) 252.418, Si(I) 252.851, Al(I) 257.509, Cr(I) 295.368, Al(I) 309.271 nm a Ti(II) 334.904 nm. Pokles optické emise během ablace byl úspěšně kompenzován normalizací na druhou mocninu akustického signálu v intervalu vlnových délek 290-340 nm. To se však nedařilo pro interval 250-270 nm. Výsledky byly stejné pro obě vlnové délky laseru, byť byly použity rozdílné iradiace. Takto naměřené hloubkové profily jsou v souladu s referenčním měřením rentgenofluorescencí.
Návaznosti
MSM0021622411, záměrNázev: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
MSM0021630508, záměrNázev: Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti
Zobrazeno: 1. 6. 2020 05:44