VĚŽNÍK, Antonín and Hana SVOBODOVÁ. K problematice zemědělství na území MAS Boskovicko PLUS (To problems of agriculture in the territory of LAG Boskovicko PLUS). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, ročník II., 1/2008, p. 195-200. ISSN 1337-6748.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K problematice zemědělství na území MAS Boskovicko PLUS
Name (in English) To problems of agriculture in the territory of LAG Boskovicko PLUS
Authors VĚŽNÍK, Antonín and Hana SVOBODOVÁ.
Edition Geografia Cassoviensis, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 1337-6748.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Agricultural; Natural Conditions; Common Agricultural Policy; LAG Boskovicko PLUS
Tags Agricultural, Common Agricultural Policy, LAG Boskovicko PLUS, Natural Conditions
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 28. 10. 2011 17:03.
Abstract
České zemědělství je značně ovlivňováno Společnou zemědělskou politikou EU. Tyto dopady byly ověřeny pomocí dotazníkového šetření na území MAS Boskovicko Plus, které bylo provedeno v rámci výzkumného projektu MZe ČR s názvem QH 82249 Synergie v přístupu k rozvoji venkova.
Abstract (in English)
The Czech agriculture is markedly influenced by Common Agricultural Policy of the EU. These impacts were verified during the questionnaire survey on the territory of the Local Action Group (LAG) Boskovicko PLUS which was realized for research project of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic QH 82249 Synergy in access to rural areas development.
Links
QH82249, research and development projectName: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Clanek_finalni.doc Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/808384/Clanek_finalni.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/808384/Clanek_finalni.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/808384/Clanek_finalni.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/808384/Clanek_finalni.doc?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:03, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

Clanek_finalni.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/808384/Clanek_finalni.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/808384/Clanek_finalni.doc
File type
Word (application/msword)
Size
74,5 KB
Hash md5
e508457b730c35a424849d2522e7772c
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:03

Clanek_finalni.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/808384/Clanek_finalni.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/808384/Clanek_finalni.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
29,9 KB
Hash md5
e1c10621b72faf6a31242148b54d98b6
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:04

Clanek_finalni.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/808384/Clanek_finalni.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/808384/Clanek_finalni.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
227,9 KB
Hash md5
6ffee75ae9797df3a084c65adeadee95
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:04
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 17. 8. 2022 00:26