Vývoj církevní správy na Moravě : XXVII. Mikulovské sympozium : 9.-10. října 2002. Edited by Emil Kordiovský - Libor Jan. V Brně: Moravský zemský archiv, 2002, 379 s. ISBN 808504884X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj církevní správy na Moravě : XXVII. Mikulovské sympozium : 9.-10. října 2002
Authors
Edited by Emil Kordiovský - Libor Jan.
Edition V Brně, 379 s. 2002.
Publisher Moravský zemský archiv
Other information
ISBN 808504884X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 11/3/2024 04:44.
PrintDisplayed: 18/7/2024 22:35