RICHTER, Vladimír. Hnutí Early Music a jeho reflexe na Masarykově univerzitě. In Slovo - Obraz - Zvuk II. Umenovedné štúdie. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 273 - 277, 5 s. ISBN 978-80-8094-331-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hnutí Early Music a jeho reflexe na Masarykově univerzitě
Název česky Hnutí Early Music a jeho reflexe na Masarykově univerzitě
Název anglicky Early Music and Its Reflection at Masaryk University
Autoři RICHTER, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Nitra, Slovo - Obraz - Zvuk II. Umenovedné štúdie, od s. 273 - 277, 5 s. 2008.
Nakladatel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00034568
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-8094-331-8
Klíčová slova anglicky early music; reception;
Štítky early music, Reception
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Vladimír Richter, učo 345. Změněno: 18. 2. 2013 17:57.
Anotace
Ve 2. pol. 20. století se vyvinul nový přístup k hudbě starších období usilující o stylově poučenou interpretaci vycházející ze znalosti širokých historických souvislostí. Toto hnutí, pro které se vžilo označení early music, zahrnuje pořádání specializovaných koncertů, festivalů, kurzů a vzdělávacích programů. FF MU v Brně realizuje od roku 1991 studijní program Teorie a provozovací praxe staré hudby, který reflektuje tento vývojový trend.
Anotace anglicky
In the second half of the 20th century there has been developed a new approach to the music of older periods seeking stylishly informed interpretation coming out from the knowledge of broader historical contexts. This movement so-called early music includes promotion of specialized concerts, courses and educational programs. Faculty of Philosophy of MU in Brno has been realizing the study program A Theory and Performing Practice of Ancient Music from 1991 reflecting this development trend.
VytisknoutZobrazeno: 30. 10. 2020 01:27