Informační systém MU
SEDLÁČEK, Jaroslav and Petr VALOUCH. Účetnictví a daně. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 171 s. ISBN 9788021045422.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Účetnictví a daně
Authors SEDLÁČEK, Jaroslav and Petr VALOUCH.
Edition 2., přeprac. vyd. Brno, 171 s. 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
ISBN 9788021045422
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:06.
Displayed: 24/9/2020 18:02