CABADA, Ladislav. Komparace politických systémů : nové demokracie střední a východní Evropy. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 434 s. ISBN 9788024513881.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komparace politických systémů : nové demokracie střední a východní Evropy
Authors CABADA, Ladislav.
Edition Vyd. 1. Praha, 434 s. 2008.
Publisher Oeconomica
Other information
ISBN 9788024513881
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 21/11/2022 04:47.
PrintDisplayed: 9/2/2023 00:51