MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Self-development during early adolescence: influences of parents and peers
Název česky Vývoj Já v průběhu rané adolescence: vlivy rodičů a vrstevníků
Autoři MACEK, Petr (203 Česká republika) a Jan ŠIRŮČEK (203 Česká republika, garant).
Vydání 2008.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Audiovizuální tvorba
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00027407
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky self; adolescence; longitudinal study
Štítky adolescence, longitudinal study, self
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Jan Širůček, Ph.D., učo 13410. Změněno: 14. 1. 2009 18:58.
Anotace
The aim of this study is to find out whether parental influence and peer influence on self-system of younger adolescents are mutually connected or relatively independent. Our previous studies confirm the assumption that perceived parental support /warmth relate, above all, to enhancing global self-esteem. The influence of parental control is more specific; it is present more frequently in girls than in boys and it affects especially the area of self pertaining to perceived acceptance on the part of others. Support/ refusal which adolescents perceive from their peers relate more to the feelings of social competence and attractiveness; however, they also affect their global self-esteem (Macek & Širůček, 2004; Macek & Ježek, 2007). Now we test hypothesis that not only self-esteem but also self-concept in the period of early adolescence are mainly determined by the perception of parental influence and only secondarily also by the presupposed evaluation of their peers. Data from three waves (aged 11, 13, and 15 years, n = 254) of the Czech part of the longitudinal study ELSPAC were used. We measured the perceived parenting style, different aspects of perceived peer support, global self-esteem, stability and clarity of self-concept, and possible selves. The first results have shown that the perceived parental behaviour has more general influence on adolescents' self-system than the influence of their peers. Furthermore, the self system of adolescent girls appears to be more dependent on parents and peers than the self system of boys.
Anotace česky
Cílem studie je zjistit, zda vlivy rodičů a vrstevníků působí ve vzájemné souvislosti nebo vcelku nezávisle. Naše dosavadní studie potvrzují předpoklad, že prožívaná opora ze strany rodičů, respektive emoční vřelost posilují obecné sebehodnocení. Vliv rodičovské kontroly je specifičtější - rodičovská kontrola je vyšší u dívek a vztahuje se zejména k oblastem Já souvisejícím s prožívaným přijetím druhými. Podpora nebo odmítání, které dospívající zažívají ze strany vrstevníků ovlivňuje především jejich pocity sociální kompetence a atraktivity; méně potom obecné sebehodnocení (Macek & Širůček, 2004; Macek & Ježek, 2007). Zde testujeme hypotézu, že nikoli pouze sebehodnocení, ale také self-koncept v období rané adolescence je determinován především vlivem rodičů a sekundárně očekávaným hodnocením ze strany vrstevníků. Užitá data pocházejí z české části longitudinální studie ELSPAC. Sledovanými proměnnými jsou vnímaný rodičovský styl, obecné sebehodnocení, stabilita a jasnost self-konceptu a možná já. Předběžné výsledky naznačují, že vnímané chování rodičů má větší vliv na self-koncept než hodnocení vrstevníky. Dále, self systém dívek je více závislý na rodičích a vrstevnících než self-systém chlapců.
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2024 23:41