DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK and Eva GELNAROVÁ. Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat (Reference data for testicular cancer health care evaluation). In Nádory varlat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. p. 31-56, 26 pp. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2349-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat
Name in Czech Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat
Name (in English) Reference data for testicular cancer health care evaluation
Authors DUŠEK, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor), Tomáš PAVLÍK (203 Czech Republic), Jitka ABRAHÁMOVÁ (203 Czech Republic), Jana KOPTÍKOVÁ (203 Czech Republic), Jan MUŽÍK (203 Czech Republic) and Eva GELNAROVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, Nádory varlat, p. 31-56, 26 pp. Vnitřní lékařství, 2008.
Publisher Grada Publishing, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00040038
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-247-2349-5
Keywords (in Czech) nádory varlat - relativní přežití - referenční data
Keywords in English testicular cancer - cancer survival - reference data
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., učo 52483. Changed: 31/3/2010 12:41.
Abstract
V této kapitole jsme prokázali že český Národní onkologický registr umožňuje definovat klinicky relevantní a dostatečně kvalitní soubor referenčních dat i pro málo četnou diagnostickou skupinu jako jsou zhoubné nádory varlat. Výsledné referenční standardy pětiletého relativního přežití dokládají plnou srovnatelnost léčebných výsledků v ČR s mezinárodními daty. Modelové odhady dlouhodobého přežití pacientů s nádory varlat jsou využitelné pro prospektivní odhady prevalence a počtu léčených pacientů v konkrétním kalendářním roce.
Abstract (in English)
In this chapter it has been shown that the Czech National Cancer Registry enables us to define a clinically relevant and high-quality set of reference data also for testicular cancer which has far lower incidence than other malignant diagnoses. Resulting estimates of 5year relative survival document fully comparable results of the Czech health care system in comparison with international data. This chapter also documents that long-term population survival of patients diagnosed with testicular cancer can be used for predictive modelling of cancer prevalence and the number of patients potentially treated in particular calendar year.
Links
NR8442, research and development projectName: Standardizace a individualizace léčby testikulárních germinálních nádorů (příprava centralizace veškeré péče do dvou center v ČR)
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 25/5/2019 13:35