EN

Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko

PLASOVÁ, Blanka a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko. In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008. s. 37-60, 23 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko
Název česky Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko
Název anglicky Work-family Imbalance as a New Social Risk
Autoři PLASOVÁ, Blanka (203 Česká republika, domácí) a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda, od s. 37-60, 23 s. Sociologická řada, 2008.
Nakladatel Barrister & Principal
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00027440
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-87029-49-7
Klíčová slova anglicky new social risk; family; work; labour market; Czech Republic
Štítky Czech Republic, Family, labour market, new social risk, work
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Plasová, PhD., učo 78922. Změněno: 13. 3. 2013 13:36.
Anotace
V tomto textu se věnujeme riziku nerovnováhy pracovního a rodinného života v ČR. V české společnosti, zejména po roce 1989, dochází k významným změnám v oblastech vzdělání, pracovního trhu, systému sociální ochrany i politiky sociálních služeb. Nové podmínky na trhu práce kladou vysoké požadavky na adaptabilitu pracovní síly, což vytváří tlaky v oblastech bariér zaměstnání - reálných či anticipovaných omezení, které neumožňují zaměstnavatelům a zaměstnancům uzavřít a provozovat pracovní kontrakt za oboustranně optimálních podmínek. Tato skutečnost přináší z hlediska participace na trhu práce určitá rizika pro ty, jejichž možnosti adaptace jsou nějakým způsobem omezené nebo kdo v konkurenci na trhu práce zaostávají. Našim hlavním cílem je identifikovat a diskutovat formu a rozsah sociálních problémů spojených s rizikem nerovnováhy práce a rodiny ve specifickém prostředí České republiky, zejména pak vzhledem k potřebám intervence v rámci politiky zaměstnanosti při začlenění rodičů meších dětí na trh práce.
Anotace anglicky
The aim of this paper is to identify and discuss the form and the extent of social problems arising from the imbalance between work and family life. Further, we are focused on the role of employment policy in the process of inclusion of parents with small children in the Czech labour market.
Návaznosti
2D06009, projekt VaVNázev: Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (Akronym: NPVII23001)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2019 09:13

Další aplikace