BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách.
Název anglicky Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care
Autoři BAZALOVÁ, B. (203 Česká republika, garant).
Vydání Speciální pedagogika, Praha, Vydavatelství PedF UK, 2008, 1211-2720.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00027443
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky education; special educational needs; sex; sexuality; institutional care
Štítky Education, institutional care, Sex, sexuality, special educational needs
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 15. 1. 2009 21:41.
Anotace
Tento článek přináší zamyšlení nad problematikou sexuality a sexuální výchovy u osob s mentálním postižením převážně v podmínkách institucionální péče. První část příspěvku je věnována stručnému výčtu odborníků a organizací, které se zabývají problematikou sexuality a sexuální výchovy u osob s mentálním postižením. V další části příspěvku se autorka zamýšlí nad situací v oblasti institucionální péče o osoby s mentálním postižením v naší zemi, analyzuje současný stav v oblasti sexuality a sexuální výchovy v těchto zařízeních. V příspěvku je dále řešen dopad neřešené sexuality. Další část tvoří deskripce sexuální výchovy u osob s mentálním postižením a její realizace. V příspěvku je zmíněn protokol sexuality se svým obsahem. Na závěr jsou navržena stručná opatření.
Anotace anglicky
This article focuses on some thoughts about sexuality and sexual education in people with mental disorder, especially in the institutional care. The first part of the article describes professionals and organizations in the area of sexuality and sexual education in people with mental disorder. In the next part, a situation in the area of sexuality and sexual education in the institutions is described. Non-solved sexuality is also described. Sexual education and its realization are described, too. A sexual protocol and its content are mentioned. At the very end, the brief recommendations are stated.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 11. 12. 2023 16:53