KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Legal Sanctions in the Area of the Financial Market
Název česky Právní sankce v oblasti finančního trhu
Autoři KYNCL, Libor (203 Česká republika, garant) a Michal RADVAN (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic, od s. 421-427, 7 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická), 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00034644
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4768-6
Klíčová slova anglicky legal sanctions; Financial Market; legal responsibilities; legal relations; market subject; supervision; capital market; money market; banking market; insurance market
Štítky banking market, capital market, financial market, Insurance Market, legal relations, legal responsibilities, legal sanctions, market subject, money market, supervision
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 11:27.
Anotace
The purpose of this chapter is to analyze the legal sanctions as they are imposed on various subjects on the Financial Market. The financial Market in this chapter is observed as the concept unifying capital market, money market, banking market, insurance market and other related markets regarding finances as the legal relations having money as their object. The main part of chapter is formed by the analysis of public law sanctions on the Financial Market, but also private law sanctions and organizational and procedural aspects of the legal sanctions on Financial Market are discussed.
Anotace česky
Cílem této kapitoly je zanalyzovat právní sankce, jak jsou uplatňovány na různé subjekty na finančním trhu. Finanční trh v této kapitole je nazírán jako pojem sjednocující kapitálový trh, peněžní trh, trh peněz, bankovnictví, pojišťovnictví a jiné příbuzné trhy týkající se financí jakožto právních vztahů, jejichž předmětem jsou peníze. Hlavní částí kapitoly je analýza sankcí na finančním trhu z pohledu veřejného práva, ale i sankce z pohledu práva soukromého a organizační a procedurální aspekty právních sankcí na finančním trhu jsou diskutovány.
VytisknoutZobrazeno: 21. 7. 2024 17:45