KYNCL, Libor and Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Legal Sanctions in the Area of the Financial Market
Name in Czech Právní sankce v oblasti finančního trhu
Authors KYNCL, Libor (203 Czech Republic, guarantor) and Michal RADVAN (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic, p. 421-427, 7 pp. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická), 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00034644
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4768-6
Keywords in English legal sanctions; Financial Market; legal responsibilities; legal relations; market subject; supervision; capital market; money market; banking market; insurance market
Tags banking market, capital market, financial market, Insurance Market, legal relations, legal responsibilities, legal sanctions, market subject, money market, supervision
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 11:27.
Abstract
The purpose of this chapter is to analyze the legal sanctions as they are imposed on various subjects on the Financial Market. The financial Market in this chapter is observed as the concept unifying capital market, money market, banking market, insurance market and other related markets regarding finances as the legal relations having money as their object. The main part of chapter is formed by the analysis of public law sanctions on the Financial Market, but also private law sanctions and organizational and procedural aspects of the legal sanctions on Financial Market are discussed.
Abstract (in Czech)
Cílem této kapitoly je zanalyzovat právní sankce, jak jsou uplatňovány na různé subjekty na finančním trhu. Finanční trh v této kapitole je nazírán jako pojem sjednocující kapitálový trh, peněžní trh, trh peněz, bankovnictví, pojišťovnictví a jiné příbuzné trhy týkající se financí jakožto právních vztahů, jejichž předmětem jsou peníze. Hlavní částí kapitoly je analýza sankcí na finančním trhu z pohledu veřejného práva, ale i sankce z pohledu práva soukromého a organizační a procedurální aspekty právních sankcí na finančním trhu jsou diskutovány.
PrintDisplayed: 24/7/2024 19:40