SELUCKÁ, Markéta. PŘÍSTUP KE SPRAVEDLNOSTI JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA OCHRANY SPOTŘEBITELE. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. s. 990-993. ISBN 978-80-210-4733-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PŘÍSTUP KE SPRAVEDLNOSTI JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA OCHRANY SPOTŘEBITELE
Název anglicky The right to obtain justice as a fundamental conditional of the consumer protection
Autoři SELUCKÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Dny práva 2008 Days of Law, od s. 990-993, 4 s. 2008.
Nakladatel Brno, Právnická fakulta.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00027480
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4733-4
Klíčová slova anglicky consumer protection; civil law
Štítky Civil law, Consumer protection
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 28. 11. 2011 16:00.
Anotace
Příspěvek se zabývá otázkou funkčních vazeb mezi hmotným a procesním právem v případě ochrany spotřebitele v současné soukromoprávní úpravě. Zatímco hmotné právo obsahuje dostatečnou ochranu spotřebitele zejména díky implementaci směrnic ES, procesní právo neposkytuje uspokojivou ochranu subjektivnímu právu spotřebitele, takže spotřebitel zpravidla rezignuje na domožení se ochrany svého práva u soudu vzhledem nákladnosti a pomalosti řízení. Určitým způsobem řešení by mohlo být zavedení tzv. skupinových žalob jako nového procesního institutu civilního procesu.
Anotace anglicky
This article points out the issue of functional connection between material law and procedural law in respect to consumer protection in contemporary private law. In spite of the fact that material law provides sufficient protection to consumers, especially due to implementation of EC directives, the procedural law does not protect consumers' rights and entitlements properly. Hence it follows that the consumer usually gives up on getting their rights protected by a court. This is happening due to expensiveness and slowness of judicial proceedings. An initiation of so called class action, as a new suggested concept of procedural law, might be the answer to this issue.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2023 09:40