ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Josef JANČÁŘ, Ivan MÍŠEK, Aleš MATOUŠEK, Miroslav ŘEZÁČ and Ladislav GREGOR. Vláknové kompozity a jejich využití v zubním lékařství, adhezivní peparace pomocí laseru, tkáňové inženýrství v apikální chirurgii. (Fiíbre reinforced composites, adhesive preparation using laser, tissue ingeneering in apical surgery). In Implantologické a dentální dny 2008. 2008th ed. Brno: LF MU, 2008, p. 39 - 40.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vláknové kompozity a jejich využití v zubním lékařství, adhezivní peparace pomocí laseru, tkáňové inženýrství v apikální chirurgii.
Name in Czech Vláknové kompozity a jejich využití v zubním lékařství, adhezivní peparace pomocí laseru, tkáňové inženýrství v apikální chirurgii.
Name (in English) Fiíbre reinforced composites, adhesive preparation using laser, tissue ingeneering in apical surgery
Authors ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Josef JANČÁŘ, Ivan MÍŠEK, Aleš MATOUŠEK, Miroslav ŘEZÁČ and Ladislav GREGOR.
Edition 2008. vyd. Brno, Implantologické a dentální dny 2008, p. 39 - 40, 2 pp. 2008.
Publisher LF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Fiber reinforced composites, lase.
Tags Fiber reinforced composites, lase.
Changed by Changed by: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., učo 70061. Changed: 17/1/2009 15:09.
Abstract
Práce popisuje dosavadní výsledky dosažené ve Stomatologickém výzkumném centru.
Abstract (in English)
Thde work describes results achived in the National reserche center for dentistry and maxilofacial surgery.
Links
1M0528, research and development projectName: Stomatologické výzkumné centrum
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dental research centre
PrintDisplayed: 25/7/2024 22:07