RADVAN, Michal. Możliwość kształtowania podatku od nieruchomości przez gminy w Czechach (Possibilities of Czech Municipalities to Influence Real Estate Tax). In Podatki i opłaty lokalne w praktyce. 1st ed. Warszawa: TaxPress. p. 199-204. TaxPress. ISBN 978-83-915002-8-6. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Możliwość kształtowania podatku od nieruchomości przez gminy w Czechach
Name in Czech Možnosti obcí v České republice ovlivnit daň z nemovitostí
Name (in English) Possibilities of Czech Municipalities to Influence Real Estate Tax
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Warszawa, Podatki i opłaty lokalne w praktyce, p. 199-204, 6 pp. TaxPress, 2008.
Publisher TaxPress
Other information
Original language Polish
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00034682
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-83-915002-8-6
Keywords in English real estate tax; exemption of real estate affected by natural disaster; exemption of agricultural lands; location rent; municipal coefficient; local coefficient
Tags exemption of agricultural lands, local coefficient, location rent, municipal coefficient, real estate tax
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 11:26.
Abstract
Celem tego rozdziału jest ukazanie i opis możliwości kształtowania podatku od nieruchomości podatku przes gminy w Czechach płaconego przez właścicieli i innych podatników. Są wymienione dwie możliwości zwolnienia: zwolnienie nieruchomości dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz zwolnienie gruntów rolnych; a trzy współczynniki: lokalizacja wynajęcia, współczynnik gminny i współczynnik lokalny.
Abstract (in Czech)
Cílem kapitoly je poukázat a popsat možnosti obcí v České republice ovlivnit daň z nemovitostí placenou vlastníky a dalšími poplatníky daně. Jsou zmíněny dvě možnosti osvobození - nemovitostí dotčených přírodní pohromou a zemědělských pozemků - a tři koeficienty - polohová renta, obecní koeficient a místní koeficient.
Abstract (in English)
The aim of this chapter is to show and describe possibilities of municipalities in the Czech Republic to influence real estate tax paid by the owners and other taxpayers. There will be mentioned two possibilities of exemptions: exemption of real estate affected by natural disaster and exemption of agricultural lands; and three coefficients: location rent, municipal coefficient and local coefficient.
PrintDisplayed: 19/4/2024 10:33