EN

Daňové příjmy krajů v České republice

NETOLICKÝ, Martin. Daňové příjmy krajů v České republice. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Daňové příjmy krajů v České republice
Název anglicky Tax receipts of regions in the Czech republic
Autoři NETOLICKÝ, Martin.
Vydání Brno, Dny práva - 2008 - Days of Law, 6 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4733-4
Klíčová slova anglicky Region; regional self-government; budgetary of the region; budget determination of taxes
Štítky budget determination of taxes, budgetary of the region, region, regional self-government
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., učo 61145. Změněno: 24. 1. 2009 11:27.
Anotace
Kraje vznikly na našem území v roce 2000, kdy nabyl účinnosti ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků schválený již v roce 1997. Spolu s ustavením krajů bylo nezbytné nastavit jejich financování tak, aby mohly od počátku plnit veškeré úkoly, které jim byly svěřeny. Postupně došlo k výrazné fiskální decentralizaci směrem k územním rozpočtům, tedy i na krajské úrovni. Příspěvek se blíže zabývá vývojem rozpočtového určení daní ve vztahu ke krajům od počátku existence krajské samosprávy až do současnosti. Dále se autor snaží pojmenovat možné další směřování v rámci chystaných změn zákona o rozpočtovém určení daní.
Anotace anglicky
In the Czech Republic regions were created in 2000 when the Act of creating regions came into force. At the same time it was necessary to define financing of regions to realize all activities. This contribution deals with development of budgetary determination of taxes for regions from 2000. The author tries to find other course in financing regions in our country.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2019 04:00

Další aplikace