KUNC, Josef a Petr TONEV. Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna. Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, II, č. 1, s. 30-37. ISSN 1803-1471.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna
Název česky Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna
Název anglicky Brownfields functional and spatial distinction: Brno city model
Autoři KUNC, Josef (203 Česká republika, garant) a Petr TONEV (203 Česká republika).
Vydání Regionální studia, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, 1803-1471.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/08:00025213
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova anglicky Brownfields; Functional and spatial distinction; Brno city
Štítky Brno City, Brownfields, Functional and spatial distinction
Změnil Změnil: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Změněno: 24. 1. 2009 16:57.
Anotace
Transformační proces našeho hospodářství, restrukturalizace a konverze značného množství výrobních aktivit s sebou přinesly nový prostorový fenomén, který se označuje výstižným pojmem brownfields. Jedná se o opuštěné, málo využívané, zdevastované lokality různého charakteru, často s ekologickou zátěží. Jejich plocha se v České republice někdy s nadsázkou přirovnává k rozloze zhruba deseti Lipenských přehrad. Koncentrují se převážně v urbánních oblastech, nicméně velkým problémem zůstávají také ve venkovském prostředí. Město Brno je typickým příkladem města střední velikosti s historicky silným výrobním zázemím, kde brownfields dnes tvoří neodmyslitelnou součást jeho vnitřní prostorové struktury (na rozdíl např. od průmyslových parků a zón vzniklých nově na zelené louce, většinou mimo historickou zástavbu). Vzhledem ke specifickému prostorovému rozložení na území města bude jejich znovuoživení dlouhodobou a náročnou záležitostí.
Anotace anglicky
Brownfields rehabilitation is currently a complicated problem in the Czech Republic. Investor distrust concerning the brownfields potential is a great negative in comparison with greenfield construction areas. This is implied by the unequal market environment conditions when the investors are discouraged by high investment costs of the restoration or decontamination of the brownfields, which are frequently connected with the need for thorough environmental cleanup and removal of unsuitable structures. Revitalization of a large number of location is still hindered by environmental hazards, investment intensity and frequently also by complicated and unexplained property rights. The City of Brno, just like many other cities of similar sizes and with similar manufacturing traditions of the past, has decent problems with the brownfields locations (concentration near the historical centre of the city, problems with their revitalization).
Návaznosti
GP402/07/P436, projekt VaVNázev: Konkurenceschopnost rozvojových zón v České republice se zaměřením na inovační podnikání
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 6. 2021 20:02