KUNC, Josef and Petr TONEV. Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna (Brownfields functional and spatial distinction: Brno city model). Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, II, No 1, p. 30-37. ISSN 1803-1471.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna
Name in Czech Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna
Name (in English) Brownfields functional and spatial distinction: Brno city model
Authors KUNC, Josef (203 Czech Republic, guarantor) and Petr TONEV (203 Czech Republic).
Edition Regionální studia, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, 1803-1471.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/08:00025213
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English Brownfields; Functional and spatial distinction; Brno city
Tags Brno City, Brownfields, Functional and spatial distinction
Changed by Changed by: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Changed: 24/1/2009 16:57.
Abstract
Transformační proces našeho hospodářství, restrukturalizace a konverze značného množství výrobních aktivit s sebou přinesly nový prostorový fenomén, který se označuje výstižným pojmem brownfields. Jedná se o opuštěné, málo využívané, zdevastované lokality různého charakteru, často s ekologickou zátěží. Jejich plocha se v České republice někdy s nadsázkou přirovnává k rozloze zhruba deseti Lipenských přehrad. Koncentrují se převážně v urbánních oblastech, nicméně velkým problémem zůstávají také ve venkovském prostředí. Město Brno je typickým příkladem města střední velikosti s historicky silným výrobním zázemím, kde brownfields dnes tvoří neodmyslitelnou součást jeho vnitřní prostorové struktury (na rozdíl např. od průmyslových parků a zón vzniklých nově na zelené louce, většinou mimo historickou zástavbu). Vzhledem ke specifickému prostorovému rozložení na území města bude jejich znovuoživení dlouhodobou a náročnou záležitostí.
Abstract (in English)
Brownfields rehabilitation is currently a complicated problem in the Czech Republic. Investor distrust concerning the brownfields potential is a great negative in comparison with greenfield construction areas. This is implied by the unequal market environment conditions when the investors are discouraged by high investment costs of the restoration or decontamination of the brownfields, which are frequently connected with the need for thorough environmental cleanup and removal of unsuitable structures. Revitalization of a large number of location is still hindered by environmental hazards, investment intensity and frequently also by complicated and unexplained property rights. The City of Brno, just like many other cities of similar sizes and with similar manufacturing traditions of the past, has decent problems with the brownfields locations (concentration near the historical centre of the city, problems with their revitalization).
Links
GP402/07/P436, research and development projectName: Konkurenceschopnost rozvojových zón v České republice se zaměřením na inovační podnikání
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 22/6/2021 19:29