PANÁK, Martin a Vojtěch ŽÁDNÍK. Remarks on special symplectic connections. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2008, roč. 44, č. 5, s. 491-510. ISSN 0044-8753.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Remarks on special symplectic connections
Název česky Poznámky ke speciálním symplektickým konexím
Autoři PANÁK, Martin (203 Česká republika) a Vojtěch ŽÁDNÍK (203 Česká republika, garant).
Vydání Archivum Mathematicum, Brno, Masaryk University, 2008, 0044-8753.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW arXiv AM
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00025214
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky special symplectic connections; parabolic contact geometries; Weyl structures and connections
Štítky parabolic contact geometries, special symplectic connections, Weyl structures and connections
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Panák, Ph.D., učo 7048. Změněno: 29. 3. 2010 11:47.
Anotace
The notion of special symplectic connections is closely related to parabolic contact geometries due to the work of M. Cahen and L. Schwachhöfer. We remind their characterization and reinterpret the result in terms of generalized Weyl connections. The aim of this paper is to provide an alternative and more explicit construction of special symplectic connections of three types from the list. This is done by pulling back an ambient linear connection from the total space of a natural scale bundle over the homogeneous model of the corresponding parabolic contact structure.
Anotace česky
Speciální symplektické konexe jsou úzce svázány s parabolickými kontaktními geometriemi díky práci M. Cahena a L. Schwachhöfera. Připomeneme jejich charakterizaci a výsledky vyložíme pomocí zobecněných Weylových konexí. Cílem tohoto článku je poskytnout alternativní a explicitnější konstrukci speciálních symplektických konexí třech různých typů. Toho je dosaženo stažením jisté ambientní lineární konexe na totálním prostoru přirozeného škálovacího bandlu nad homogenním modelem odpovídající parabolické kontaktní struktury.
Návaznosti
GP201/05/P088, projekt VaVNázev: Speciální konexe a multisymplektické formy
GP201/06/P379, projekt VaVNázev: Geometrie zobecněných geodetik
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 5. 2021 13:45