PANÁK, Martin and Vojtěch ŽÁDNÍK. Remarks on special symplectic connections. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2008, vol. 44, No 5, p. 491-510. ISSN 0044-8753.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Remarks on special symplectic connections
Name in Czech Poznámky ke speciálním symplektickým konexím
Authors PANÁK, Martin (203 Czech Republic) and Vojtěch ŽÁDNÍK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Archivum Mathematicum, Brno, Masaryk University, 2008, 0044-8753.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW arXiv AM
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00025214
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English special symplectic connections; parabolic contact geometries; Weyl structures and connections
Tags parabolic contact geometries, special symplectic connections, Weyl structures and connections
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martin Panák, Ph.D., učo 7048. Changed: 29/3/2010 11:47.
Abstract
The notion of special symplectic connections is closely related to parabolic contact geometries due to the work of M. Cahen and L. Schwachhöfer. We remind their characterization and reinterpret the result in terms of generalized Weyl connections. The aim of this paper is to provide an alternative and more explicit construction of special symplectic connections of three types from the list. This is done by pulling back an ambient linear connection from the total space of a natural scale bundle over the homogeneous model of the corresponding parabolic contact structure.
Abstract (in Czech)
Speciální symplektické konexe jsou úzce svázány s parabolickými kontaktními geometriemi díky práci M. Cahena a L. Schwachhöfera. Připomeneme jejich charakterizaci a výsledky vyložíme pomocí zobecněných Weylových konexí. Cílem tohoto článku je poskytnout alternativní a explicitnější konstrukci speciálních symplektických konexí třech různých typů. Toho je dosaženo stažením jisté ambientní lineární konexe na totálním prostoru přirozeného škálovacího bandlu nad homogenním modelem odpovídající parabolické kontaktní struktury.
Links
GP201/05/P088, research and development projectName: Speciální konexe a multisymplektické formy
GP201/06/P379, research and development projectName: Geometrie zobecněných geodetik
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 7/5/2021 17:41