JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt (Textbooks as curriculum project: visual elements in geography textbooks - thesis). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt
Name (in English) Textbooks as curriculum project: visual elements in geography textbooks - thesis
Authors JANKO, Tomáš.
Edition Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, 2008.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English textbook; visual elements; terminology; categorial system; pupils
Tags categorial system, Pupils, Terminology, textbook, visual elements
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Janko, Ph.D., učo 104778. Changed: 26/1/2009 12:34.
Abstract
Vizuální prvky tvoří jednu z hlavních komponent učebnice. Mají vliv na učení se a porozumění novým informacím v textu. Autor v příspěvku představuje svůj disertační projekt týkající se této problematiky. V rámci projektu má být ujasněna terminologie související s problematikou vizuálních prvků v učebnicích, navržen kategoriální systém vizuálních prvků v učebnicích. V návaznosti na to, bude empirickým výzkumem zjišťováno, jak žáci hodnotí používané učebnice zeměpisu z hlediska vizuálních prvků. Za tímto účelem budou použity následující metody: kvantitativní i kvalitativní obsahová analýza, pozorování, expertní šetření, rozhovor, dotazník.
Abstract (in English)
Visual elements represent one of the main textbook components. They influence learning and comprehension of informations depicted in text. In the paper author presents his thesis that deals with visual elements in geography textbook issue. Main aims of authors thesis are to clarify terminology associated with visual elements in geopraphy textbooks, to modify geography textbook visual elements categorial system. Within the context of issue will be analyzed, how do the pupils evaluate used geography textbooks from the visual elements point of view. Following methods will be used: quantitative analysis, qualitative analysis, observation, interview with experts, interview, questionnaire.
PrintDisplayed: 25/6/2022 01:11