KOVÁŘOVÁ, Lucie, Lenka ZAHRADOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR and Roman HÁJEK. Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi (Diagnostics of plasma cell leukemia). Klinická onkologie. ČLS J.E.Purkyně: ApS Brno, spol. s r.o., 2008, vol. 21, Supplement, p. 258-260. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi
Name (in English) Diagnostics of plasma cell leukemia
Authors KOVÁŘOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor), Lenka ZAHRADOVÁ (203 Czech Republic), Jarmila KISSOVÁ (203 Czech Republic), Luděk POUR (203 Czech Republic) and Roman HÁJEK (203 Czech Republic).
Edition Klinická onkologie, ČLS J.E.Purkyně, ApS Brno, spol. s r.o. 2008, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00027636
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English plasma cells; leukemia; flow cytometry
Tags flow cytometry, leukemia, plasma cells
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Říhová, Ph.D., učo 20214. Changed: 27/1/2009 17:03.
Abstract
Plazmocelulární leukémie je vzácnou chorobou definovanou počtem plazmatických buněk v periferní krvi. Na Interní hematoonkologické klinice FN Brno byli během posledních dvou let diagnostikováni tři pacienti s plazmocelulární leukémií. Na případech 2 pacientů ukazujeme zásadní roli průtokové cytometrie v diagnostice tohoto onemocnění.
Abstract (in English)
Plasma  cell leukemia is a rare disease defined by the presence of circulating malignant plasma cells in the peripheral blood. Three patients were diagnosed with plasma cell leukemia in our center from 2005 to 2007 . Here we report two cases of plasma cell leukemia to demonstrate the use of flow cytometry as an important tool in the diagnostic assessment of the disease.
Links
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 27/2/2021 00:13