HAVLÍČEK, Jiří. Prolegomena k estetice - sémantické pole výtvarných znaků. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prolegomena k estetice - sémantické pole výtvarných znaků
Název česky Prolegomena k estetice - sémantické pole výtvarných znaků
Název anglicky Prolegomena of Aesthetics
Autoři HAVLÍČEK, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání 2008.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Audiovizuální tvorba
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL the whole publication
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00034847
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky aesthetics semantic
Štítky aesthetics semantic
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Havlíček, učo 1751. Změněno: 29. 1. 2009 17:36.
Anotace
Prolegomena k estetice - sémantické pole výtvarných znaků je souborem studií orientovaných na filozofickou, uměnovědnou a antropologickou problematiku vybraných okruhů z dějin umění a kultur minulosti i současnosti. Sémantické pole výtvarných znaků sleduje jejich vývojové proměny a souvislosti v teoretické textové i vizuální formě ve formě publikace v .PDF a v prezentaci na webových stránkách.
Anotace anglicky
Prolegomena to aesthetics - semantic field of Visual Studies is a collection of characters based on the philosophical, anthropological issue of Arts and selected areas of art history and cultures past and present. Semantic field of characters pursuing their artistic development and transformation in the context of theoretical text and visual form in the form of publications. PDF and presentation on web pages.
VytisknoutZobrazeno: 17. 2. 2020 08:09