STEJSKAL, Jan. Antický mýtus: Oidipus a Sfinga (Ancient myth: Aedipus and Sfinga). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz, v koedici s B.I.B.S.,a.s., Lidická 81, 602 00 Brno, 2007, p. 154-163. ISBN 978-80-87071-25-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Antický mýtus: Oidipus a Sfinga
Name (in English) Ancient myth: Aedipus and Sfinga
Authors STEJSKAL, Jan.
Edition Ostrava, Právní a ekonomické problémy současnosti II. p. 154-163, 10 pp. 2007.
Publisher KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz, v koedici s B.I.B.S.,a.s., Lidická 81, 602 00 Brno
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-87071-25-0
Keywords in English normativness;legitimacy;society;polis;nomos;identity
Tags identity, legitimacy, nomos, normativness, polis, Society
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Jan Stejskal, Ph.D., učo 21165. Changed: 1/2/2009 21:16.
Abstract
ext nabízí interpretaci mnohovrstevnatého antického mýtu o Oidipovi, kterou dokumentuje, zejména z perspektivy sociální konstrukce reality, některé obecné a nadčasové problémy normativní regulace. Sfinga, kladoucí záludné otázky a ovládající jimi znejistělou polis, je v tomto pojetí chápána jako narativní symbol anomie, jež Théby opanovala po smrti vladaře. Výklad dále rozvíjí dvojznačnou povahu Oidipovy odpovědi Sfinze, domnívá se, že odpověď sama nesla jednak rozměr kognitivní, v kterém se vysvětlí, kdo člověk je, a jednak také rozměr normativní, v kterém Oidipus stanoví, kým člověk být má. Normativní povahu odpovědi přitom dosvědčuje v logice příběhu nevyhnutelná sankce, které je posléze celá polis i nový vladař vystaven. Mýtus nezpochybňuje odpovědnost aktérů, je však také znepokojivým vyprávěním o otevřené „otázce“ lidské existence, kterou se – stejně nezbytně jako nedokonale – pokoušíme „zodpovědět“: vytěsnit, uzavřít a bezpečně ohradit tím, že budujeme modelový svět.
Abstract (in English)
The article provides an interpretation of the multi-layer ancient myth about Aedipus and documents – especially from a perspective of a social construct of reality – some general and timeless issues of normative regulation. In this concept, the Sfinga, who asks treacherous questions to rule the insecure polis, is understood as a narrative symbol of anomy ruling the Thebes after its ruler’s death. The interpretation develops the ambiguous nature of Aedipus’ answer to the Sfinga. It believes that the answer itself had both a cognitive aspect, explaining who a man is, as well as a normative one, specifying who a man should be. In the logic of the text, the normative nature of the answer is confirmed by an inevitable sanction subsequently imposed on the entire polis and its ruler. The myth does not question the reliability of the actors. However, it represents a story about the open issue of human existence that we try to „answer“: to close and safely fence off by building a model world.
PrintDisplayed: 19/7/2024 07:29