Informační systém MU
DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MUŽÍK. Rizikové faktory nádorů varlat v České populaci: vícerozměrná srovnávací analýza dat pacientů a zdravých kontrol. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 338-339, 2 s. ISBN 978-80-86793-11-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rizikové faktory nádorů varlat v České populaci: vícerozměrná srovnávací analýza dat pacientů a zdravých kontrol
Název česky Rizikové faktory nádorů varlat v České populaci: vícerozměrná srovnávací analýza dat pacientů a zdravých kontrol
Název anglicky Risk factors in testicular tumours in czech population - multivariate case-control study
Autoři DUŠEK, Ladislav (203 Česká republika, garant), Jitka ABRAHÁMOVÁ (203 Česká republika), Radek LAKOMÝ (203 Česká republika), Rostislav VYZULA (203 Česká republika), Jana KOPTÍKOVÁ (203 Česká republika), Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika) a Jan MUŽÍK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. od s. 338-339, 2 s. 2008.
Nakladatel Masarykův onkologický ústav
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00040046
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-86793-11-5
Klíčová slova česky testikulární nádory; rizikové faktory
Klíčová slova anglicky testicular cancer; risk factors
Štítky risk factors, testicular cancer
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., učo 52483. Změněno: 31. 3. 2010 12:36.
Anotace
Studium rizikových faktorů nádorů varlat je vysoce aktuálním tématem. I přes velké množství publikovaných prací nejsme stále schopni uspokojivě vysvětlit rostoucí incidenci těchto nádorů, ani jejich etiologii. Vedle všeobecně známých rizikových faktorů, jako je kryptorchismus, carcinoma in situ (CIS) a prenatální expozice estrogeny jsou stále častěji zmiňovány i faktory související s postnatálním vývojem a s environmentální vlivy. Autoři rozsáhlých shrnutí literatury z poslední doby konstatují nedostatečnou znalost etiologických a rizikových faktorů nádorů varlat a navrhují další výzkum (1, 2, 3). Situace v české populaci je obdobná jako v zahraničí a nádory varlat vykazují rostoucí incidenci. Věkově standardizovaná incidence narostla z 3,9 na 100 tis. v roce 1980 na 8,7 na 100 tis. v roce 2004 (4). Inspirováni výše zmíněnými souhrny mezinárodní literatury jsme uskutečnili rozsáhlou dotazníkovou studii zaměřenou na potenciální rizikové faktory nádorů varlat. Primárním cílem studie bylo jednak popsat pozici a význam rizikových faktorů u českých mužů a jednak přispět k metodice studia v této oblasti. Mnoho rizikových analýz je totiž zkresleno vzájemnými interakcemi faktorů. Z tohoto důvodu naše studie zahrnula široké spektrum parametrů a pokryla genetická a prenatální rizika, perinatální a postnatální vývoj, sociální faktory i faktory životního stylu. Získaná data byla podrobena vícerozměrné analýze s cílem vyloučit vzájemně související parametry a získat informace o skutečně nezávislých rizikových faktorech.
Anotace anglicky
This paper aims to analyze potential influence of population risk factors on testicular cancer developement. Case control study.
Návaznosti
NR8442, projekt VaVNázev: Standardizace a individualizace léčby testikulárních germinálních nádorů (příprava centralizace veškeré péče do dvou center v ČR)
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ
Zobrazeno: 25. 5. 2019 09:21