VAŠKŮ, Vladimír. Na staronové téma (The old and new thems). Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, vol. 83, No 4, p. 175. ISSN 0009-0514.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Na staronové téma
Name (in English) The old and new thems
Authors VAŠKŮ, Vladimír.
Edition Čes.-slov. Dermatologie, Praha, Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, 0009-0514.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English genetics; psoriasis; treatment
Tags genetics, psoriasis, treatment
Changed by Changed by: Danuše Pavlíčková, učo 49204. Changed: 5/2/2009 14:41.
Abstract
V současné době se rozšiřují možnosti diagnostiky a léčby u řady kožních onemocnění. Včasná léčba psoriázy je důležitá z komplexního medicínského hlediska vzhledem k možnému omezení dopadu komorbidit.
Abstract (in English)
The possibilities in diagnostics and treatment in many skin diseases enlarge. Early diagnosis in psoriasis is important from general medical poind of views, espetially as a tool to restriet possible comorbidities.
PrintDisplayed: 5/3/2021 22:07