EN

Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu"

DOKULIL, Miloš. Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu". In T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2008. s. 31-60, 30 s. ISBN 80-903628-6-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu"
Název česky Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu"
Název anglicky Meaning of the "meaning of history", or also about the need of a "false consciousness" and about "liberalism"
Autoři DOKULIL, Miloš.
Vydání 1. vyd. Hodonín, T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi), od s. 31-60, 30 s. 2008.
Nakladatel Masarykovo muzeum Hodonín
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 80-903628-6-9
Klíčová slova anglicky meaning of history; false consciousness; liberalism; conditional function; legacy of Hussitism; T.G. Masaryk; J. Jungmann; J. Kaizl; policy "with ideas"?; pragmatism in politics; religious and moral goal in politics
Štítky conditional function, false consciousness, J. Jungmann, J. Kaizl, legacy of Hussitism, liberalism, meaning of history, policy "with ideas"?, pragmatism in politics, T.G. Masaryk
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:00.
Anotace
Smysl dění není automaticky v samotném dění, nýbrž je do něho vnášen. Týká se i Masarykova apelu na odkaz husitství v českých dějinách. Příkrá kritika Jungmannova významu pro české obrození pramení v Masarykově negativní reakci na Jungmannův - nenáboženský - "liberalismus".
Anotace anglicky
The meaning of events cannot be found directly in those actions, but is put into them afterwards. The same thing holds for Masaryk's stressing Hussitism as the most valuable period in Czech history. Masaryk's criticism of Jungmann's importance for the Czech revival stems from his negative reaction to Jungmann's expressed - outside religion - "liberalism".
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 04:36

Další aplikace