Informační systém MU
HLADKÁ, Zdeňka. Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik. Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.). In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. s. 54-63. ISBN 978-80-7294-301-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik.
Název anglicky Material for the research of personal names and hypocoristics.
Autoři HLADKÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant).
Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.).
Vydání Brno, Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. od s. 54-63, 10 s. 2008.
Nakladatel Host
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00034975
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7294-301-2
Klíčová slova anglicky hypocoristics; personal names; Czech; corpus
Štítky corpus, Czech, hypocoristics, personal names
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., učo 633. Změněno: 9. 2. 2009 16:35.
Anotace
Studie prezentuje registr rodných jmen a hypokoristik, který byl vytvořen v ÚČJ FF MU v Brně excerpcí Korpusu soukromé korespondence. Registr obsahuje cca 1500 lemmat zastupujících cca 12 100 konkrétních korpusových realizací.
Anotace anglicky
The study presents a register of personal names and hypocoristics created at the Department of Czech Language (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno) by an excerption of the Corpus of Private Correspondence. the register contains ca. 1,500 lemmas representing ca. 12,100 concrete corpus realizations.
Zobrazeno: 26. 10. 2021 11:27