ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. 1. vyd. Brno: Paido. 207 s. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností
Název česky Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností
Název anglicky Richard Rorty: Pragmatism between Language and Experience
Autoři ŠÍP, Radim (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 207 s. 281. publikace, 2008.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/08:00029192
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-7315-171-3
Klíčová slova anglicky Richard Rorty; pragmatism; analytical philosophy; post-European thinking; experience; language; theory of thruth; contingency; self; society; utopia;
Štítky analytical philosophy, contingency, experience, Language, post-European thinking, Pragmatism, Richard Rorty, self, Society, theory of thruth, Utopia
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., učo 8686. Změněno: 10. 2. 2011 17:51.
Anotace
Monografie vyšla v rámci projektu GA401/08/0915 "Hermeneutika, pragmatismus a soudobá filozofie v USA". Poskytuje popis myšlenkového pozadí Rortyho díla, jeho podrobnou analýzu a kritické zhodnocení. Pozitivně hodnotí Rortyho příspěvek k soudobé filozofii, jeho zhodnocení klasické okcidentální tradice myšlení a jeho experimentální přístup, jehož původ můžeme vysledovat v Rortyho příklonu k pragmatismu. Z tohoto důvodu kniha obsahuje kapitoly, které ve zkratce přibližují klasický a současný pragmatismus. V kritické pasáži autor poukazuje na slepá místa Rortyho myšlení, která byla způsobena jeho přílišným důrazem na jazyk. Přehnaný důraz na jazyk je dle autora stopou Rortyho analytické průpravy. Tato slepá místa způsobují nekonzistentnost a nereálnost Rortyho řešení problémových situací. Přes výrazný kritický tón celé práce, je Rorty v monografii představován jako jeden z nejzajímavějších a nejvíce inspirativních myslitelů 2. poloviny 20. století.
Anotace anglicky
The monograph was published under the terms of the research project GA401/08/0915 "Hermeneutika, pragmatismus a soudobá filozofie v USA".The author of the monograph provides readers with detailed depiction, analysis and evaluation of Richard Rorty's work. He assesses positively Rorty's conception of development of thought occidental tradition and his experimental approach to philosophy that he inherited from pragmatism. To facilitate background of Rorty's thinking, the book includes two chapters that characterize main features of pragmatism. In the last, critical chapter, the author criticizes blind spots of Rorty's thoughts coming from exaggerated emphasis on language and its role in human life. According to the author, the emphasis originates in Rorty's analytical education. The blind spots cause inconsistences and impracticability of - by Rorty suggested - solutions of troublesome situations. Though Rorty is criticized in the monograph, the author presents him as one of the more inspiring thinkers of the 2nd half of the 20th century.
Návaznosti
GA401/08/0915, projekt VaVNázev: Hermeneutika, pragmatismus a soudobá filozofie v USA
Investor: Grantová agentura ČR, Hermeneutika, pragmatismus a soudobá filozofie v USA
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2024 23:50