TRÁVNÍČEK, Zdeněk a Roman HYTYCH. Estetika prožívání barev a elementů. In PETRJÁNOŠOVÁ, Magda, Radomír MASARYK a Barbara LÁŠTICOVÁ. Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009. s. 217-222. HUMAN COMMUNICATION STUDIES Vol. 10. ISBN 978-80-900981-9-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Estetika prožívání barev a elementů
Název anglicky Aesthetic experiencing of colours and elements
Autoři TRÁVNÍČEK, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) a Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bratislava, Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore, od s. 217-222, 6 s. HUMAN COMMUNICATION STUDIES Vol. 10, 2009.
Nakladatel Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00035002
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-900981-9-0
UT WoS 000318906000036
Klíčová slova anglicky psychology of Abhidhamma; aesthetic experiencing; proficiencies development; grounded theory; concentration growth; extent of perception; test of aesthetic judgment
Štítky aesthetic experiencing, concentration growth, extent of perception, grounded theory, proficiencies development, psychology of abhidhamma, test of aesthetic judgment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 4. 1. 2011 10:16.
Anotace
Výzkum estetiky prožívání barev a elementů probíhá již druhým rokem na desetidenním kurzu Dibba-vihára, meditace soustředění a klidu, jehož podkladem je psychologie Abhidhammy. Jedním z cílů výzkumu je zjistit, zda trénink soustředění mysli ovlivňuje změnu estetického prožívání. Nástrojem pro zpracování záznamů pozorování výzkumníků, individuálních záznamů participantů a přepisů skupinových rozhovorů účastníků se stala metoda zakotvené teorie. Frekventanti na začátku a konci kurzu vyplnili Test estetického úsudku. Zpracované údaje z roku 2006 dokládají skutečnost, že u dvou třetin účastníků kurzu došlo k vzrůstu skóre v Testu estetického úsudku. Výpovědi účastníků potvrzují tuto změnu, kterou popisují jako obohacení rozsahu vnímání (kategorie oživení světa) a rozvoje dovedností rozlišených do kategorií: technický trénink, požívání výsledků praxe, aplikace v každodenním životě.
Anotace anglicky
Aesthetic experiencing of colours and elements research has been proceeding for two years in the ten-days course Dibba-vihara, tranquillity and concentration meditation based on psychology of Abhidhamma. One of the research goals is to find out, whether the training of concentration can affect changes in aesthetic experiencing. Grounded theory methods have become an instrument for processing researchers` records of observing, individual participants` observations and transcripts of focus groups. Participants fill out the test of aesthetic judgment at the beginning and in the end of the course. Processed data (from year 2006) back up the fact that two thirds of participants increased their test scores. Participants` reports confirm this change, which has been described as an enrichment of the extent of perception (category: the world being enlivened) and proficiencies development distinguished into three categories: technical training, enjoying results of practice and application in everyday life.
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 10:51