RABUŠIC, Ladislav and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hakim s preference theory in the Czech context. Czech Demography. Praha: ČSÚ, 2008, vol. 2008, No 2, p. 46-55. ISSN 1802-7881.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hakim s preference theory in the Czech context
Name in Czech Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu
Authors RABUŠIC, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA (642 Romania, belonging to the institution).
Edition Czech Demography, Praha, ČSÚ, 2008, 1802-7881.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00025254
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English preference theory; fertility; family models; family policies; work
Tags family models, family policies, Fertility, preference theory, work
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Changed: 29. 9. 2014 17:31.
Abstract
The article presents a test of Catherine Hakim s preference theory in the Czech environment. Using data from a representative survey of Czech women between the ages of 20 and 40 the authors first test to what extent Czech women conform to the typology of homecentred, work centred and adaptive women. In the second part of the article the authors test whether this typology is a good predictor of Czech fertility and whether it influences the attitudes of Czech women on family policy measures.
Abstract (in Czech)
Článek přináší test preferenční teorie Catherine Hakimové v českém prostředí. Prostřednictvím dat z reprezentativního výzkumu českých žen ve věku 20-40 let nejdříve kontroluje, do jaké míry i české ženy vytvářejí typologii žen orientovaných na práci/zaměstnání, žen adaptivních a žen orientovaných na rodinu a domácnost. Ve druhé části testuje, zdali tato typologie je dobrým prediktorem intenzity české plodnosti a zdali také ovlivňuje postoje českých žen k opatřením rodinné politiky.
Links
GA403/05/0800, research and development projectName: Rodina, práce a reprodukční strategie aneb preferenční teorie v ČR
Investor: Czech Science Foundation, Family, work and reproduction strategy: preference theory in the Czech Republic
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Hakim-preference_theory.pdf Licence Creative Commons  File version Rabušic, L. 29. 9. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/819630/Hakim-preference_theory.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/819630/Hakim-preference_theory.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/819630/Hakim-preference_theory.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/819630/Hakim-preference_theory.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 17:31, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., učo 66436
  • a concrete person prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Attributes
 

Hakim-preference_theory.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/819630/Hakim-preference_theory.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/819630/Hakim-preference_theory.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
113,2 KB
Hash md5
6fda84c6a41c32eff17b08f135512648
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 17:31

Hakim-preference_theory.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/819630/Hakim-preference_theory.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/819630/Hakim-preference_theory.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
34,7 KB
Hash md5
f6a407732d6812f83615b3fb29c04e32
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 17:34
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 18. 5. 2022 22:54