Informační systém MU
DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Editor, doc.PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a muiltidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 45-59, 14 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-4762-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením
Název česky Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením
Název anglicky Specificity of the tertiary education of hearing impaired students
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant).
Editor, doc.PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
Vydání 1. vyd. Brno, Speciální pedagogika v interdisciplinárních a muiltidisciplinárních souvislostech, od s. 45-59, 14 s. pedagogická, 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00035038
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4762-4
Klíčová slova anglicky a student with hearing impairment - specific needs of students with hearing impairment - communication of hearing impaired people - counseling and assistant services at universities
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 5. 3. 2009 16:39.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením a jejich specifickými potřebami během studia na vysoké škole. Zaměřuje se převážně na možnosti podpory, poradenství a asistentských služeb, jež jsou těmto studentům poskytovány prostřednictvím center nebo středisek zřízených při jednotlivých fakultách, příp. univerzitách. Tvoří tak část teoretických východisek pro prováděné výzkumné šetření, které je součástí disertační práce autorky příspěvku.
Anotace anglicky
This paper deals with problems of tertiary education of students with hearing impairment and their specific needs during their studies. It focuses mostly on the possibilities of support, advise and assistant services that are offered by centers or department of faculties or universities. It forms a part of theoretic resources for research which is carried out, which forms a part of dissertation thesis of this author.
Zobrazeno: 29. 10. 2020 19:28