DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením (Specificity of the tertiary education of hearing impaired students). Editor, doc.PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a muiltidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 45-59, 14 pp. pedagogická. ISBN 978-80-210-4762-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením
Name in Czech Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením
Name (in English) Specificity of the tertiary education of hearing impaired students
Authors DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor).
Editor, doc.PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
Edition 1. vyd. Brno, Speciální pedagogika v interdisciplinárních a muiltidisciplinárních souvislostech, p. 45-59, 14 pp. pedagogická, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00035038
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4762-4
Keywords in English a student with hearing impairment - specific needs of students with hearing impairment - communication of hearing impaired people - counseling and assistant services at universities
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Changed: 5/3/2009 16:39.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením a jejich specifickými potřebami během studia na vysoké škole. Zaměřuje se převážně na možnosti podpory, poradenství a asistentských služeb, jež jsou těmto studentům poskytovány prostřednictvím center nebo středisek zřízených při jednotlivých fakultách, příp. univerzitách. Tvoří tak část teoretických východisek pro prováděné výzkumné šetření, které je součástí disertační práce autorky příspěvku.
Abstract (in English)
This paper deals with problems of tertiary education of students with hearing impairment and their specific needs during their studies. It focuses mostly on the possibilities of support, advise and assistant services that are offered by centers or department of faculties or universities. It forms a part of theoretic resources for research which is carried out, which forms a part of dissertation thesis of this author.
PrintDisplayed: 29/10/2020 18:29