Informační systém MU
DOLEŽALOVÁ, Lenka. Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí (Auditive-Verbal Therapy in Children with Hearing Impairment). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Brno: Paido, 2008. p. 44-44, 12 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí
Name in Czech Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí
Name (in English) Auditive-Verbal Therapy in Children with Hearing Impairment
Authors DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs, p. 44-44, 12 pp. 2008.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00027800
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-167-6
Keywords in English child with hearing impairment - auditive-verbal therapy - early intervention - hearing aid - cochlear implant - parents of children with hearing impairment - team work
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Changed: 14/2/2009 12:13.
Abstract
Předkládaný příspěvek se zabývá auditivně-verbální terapií neboli jednou z rehabilitačních metod, která byla speciálně vytvořena pro děti se sluchovými vadami, které jsou uživatelé výkonných sluchadel nebo kochleárního implantátu. Cílem je naučit tyto děti aktivnímu užívání svého sluchu, a tak pomoci v rozvoji řeči. Děti se učí rozvíjet slyšení aktivní formou tak, že se poslouchání stává automatickým a děti vyhledávají zvuky okolí. Aktivní poslouchání a slyšení se tak stává nedílnou součástí jejich komunikace.
Abstract (in English)
The article focuses on auditive-verbal therapy - one of the methods designed specially for children with hearing impairment using hearing aids or cochlear implants. The aim of the tharapy is to tech children to use their audition and thus support development of speech. Children ar taught to actively and naturally use their audition and detect sounds in their environment. Active hearing and listening becomes a natural part of their communication.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 24/11/2020 19:26