DOLEŽALOVÁ, Lenka. Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. s. 75-75, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení
Název česky Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení
Název anglicky Integration of pupil with hearing impairment into mainstream school
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole, od s. 75-75, 12 s. 2007.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00027801
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-150-8
Klíčová slova anglicky integration-integrative education-inclusion-pupil with hearing impairment-legislation- Framework programme for primary education
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 22. 3. 2010 07:36.
Anotace
Článek se zabývá problematikou integrovaného vzdělávání sluchově postižených dětí školního věku, včetně legislativních podmínek pro vzdělávání sluchově postižených. Stěžejní část článku je zaměřena na jeho výhody, nevýhody a kritéria kladená na integrovaného sluchově postiženého žáka, jeho rodiče, učitele, spolužáky a školu, jejichž splnění je nezbytným předpokladem dosažení úspěšné integrace.
Anotace anglicky
This article is about integrative education of pupils with hearing impairments in primary schooling, legislation and other aspects. The main part of this article focuses on advantages, disadvantages and criteria set on the pupil, parents, teachers, classmates and school itself. All these aspects are necessary for successful integration.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 31. 10. 2020 15:16