DOLEŽALOVÁ, Lenka. Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení (Integration of pupil with hearing impairment into mainstream school). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. p. 75-75, 12 pp. ISBN 978-80-7315-150-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení
Name in Czech Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení
Name (in English) Integration of pupil with hearing impairment into mainstream school
Authors DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole, p. 75-75, 12 pp. 2007.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00027801
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-150-8
Keywords in English integration-integrative education-inclusion-pupil with hearing impairment-legislation- Framework programme for primary education
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Changed: 22/3/2010 07:36.
Abstract
Článek se zabývá problematikou integrovaného vzdělávání sluchově postižených dětí školního věku, včetně legislativních podmínek pro vzdělávání sluchově postižených. Stěžejní část článku je zaměřena na jeho výhody, nevýhody a kritéria kladená na integrovaného sluchově postiženého žáka, jeho rodiče, učitele, spolužáky a školu, jejichž splnění je nezbytným předpokladem dosažení úspěšné integrace.
Abstract (in English)
This article is about integrative education of pupils with hearing impairments in primary schooling, legislation and other aspects. The main part of this article focuses on advantages, disadvantages and criteria set on the pupil, parents, teachers, classmates and school itself. All these aspects are necessary for successful integration.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 29/10/2020 19:30