Informační systém MU
JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 3-19. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání
Název česky Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání
Název anglicky Cybermuseums and new possibilities of education
Autoři JŮVA, Vladimír (203 Česká republika, garant).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, ČPdS, 2008, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/08:00035076
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova anglicky museum; cybermuseum; museum education; museum communication; museum pedagogy
Štítky cybermuseum, museum, museum communication, museum education, museum pedagogy
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 30. 3. 2010 15:35.
Anotace
Muzeum od svého vzniku představuje instituci, která vhodně propojuje rozvoj výzkumu, vědy, lidského učení a vzdělávání. Rozvoji moderního muzea napomáhají informační a komunikační technologie. S jejich využitím vznikají virtuální muzea, která již nejsou svázána pouze s reálným prostorem, tvoří součást kyberprostoru a nejširší populaci nabízejí nové možnosti muzejní komunikace, učení a vzdělávání. Vstupní předpoklad zapojování muzeí i dalších kulturních institucí pečujících o kulturní dědictví do virtuálního prostoru představuje proces digitalizace kulturního objektu. Pochopení tohoto procesu je významné pro formální, neformální i informální vzdělávání. Podstatu virtuálních muzeí představuje vědecky i esteticky kvalitně zpracovaná virtuální realita. Její návštěvníci komunikují s elektronicky generovaným a uměle vytvořeným prostředím a tím získávají nové zkušenosti, které podporují jejich procesy učení.
Anotace anglicky
Since its creation museum represents an institution that closely links the development of research, science, human learning and education. Information and communications technology facilitates the development of the modern museum. By means of this technology cybermuseums are formed independent of the existing space they are the component of cyberspace and offer new possibilities of museum communication and education for general public. A necessary condition for the integration of museums and other institutions preserving cultural heritage is the digitalization process of cultural objects. Understanding of this process is very important for formal, nonformal and informal education. The virtual museums are based on scientifically and aesthetically computer generated virtual reality. The visitors communicate with the computer generated virtual reality and thus gain new experience that enhances the learning processes.
Zobrazeno: 15. 7. 2024 20:00