JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání (Cybermuseums and new possibilities of education). Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, vol. 2008, No 4, p. 3-19. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání
Name in Czech Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání
Name (in English) Cybermuseums and new possibilities of education
Authors JŮVA, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Pedagogická orientace, Brno, ČPdS, 2008, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/08:00035076
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords in English museum; cybermuseum; museum education; museum communication; museum pedagogy
Tags cybermuseum, museum, museum communication, museum education, museum pedagogy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 30/3/2010 15:35.
Abstract
Muzeum od svého vzniku představuje instituci, která vhodně propojuje rozvoj výzkumu, vědy, lidského učení a vzdělávání. Rozvoji moderního muzea napomáhají informační a komunikační technologie. S jejich využitím vznikají virtuální muzea, která již nejsou svázána pouze s reálným prostorem, tvoří součást kyberprostoru a nejširší populaci nabízejí nové možnosti muzejní komunikace, učení a vzdělávání. Vstupní předpoklad zapojování muzeí i dalších kulturních institucí pečujících o kulturní dědictví do virtuálního prostoru představuje proces digitalizace kulturního objektu. Pochopení tohoto procesu je významné pro formální, neformální i informální vzdělávání. Podstatu virtuálních muzeí představuje vědecky i esteticky kvalitně zpracovaná virtuální realita. Její návštěvníci komunikují s elektronicky generovaným a uměle vytvořeným prostředím a tím získávají nové zkušenosti, které podporují jejich procesy učení.
Abstract (in English)
Since its creation museum represents an institution that closely links the development of research, science, human learning and education. Information and communications technology facilitates the development of the modern museum. By means of this technology cybermuseums are formed independent of the existing space they are the component of cyberspace and offer new possibilities of museum communication and education for general public. A necessary condition for the integration of museums and other institutions preserving cultural heritage is the digitalization process of cultural objects. Understanding of this process is very important for formal, nonformal and informal education. The virtual museums are based on scientifically and aesthetically computer generated virtual reality. The visitors communicate with the computer generated virtual reality and thus gain new experience that enhances the learning processes.
PrintDisplayed: 15/7/2024 20:31