ŠTĚTKA, Václav. Media Events and European Visions: Czech Republic in the 2007 Eurovision Song Contest. Communications - European Journal of Communication Research, 2009, vol. 34, No 1, p. 21-38. ISSN 0341-2059.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Media Events and European Visions: Czech Republic in the 2007 Eurovision Song Contest
Name in Czech Mediální události a evropské vize: Česká republika ve Velké ceně Eurovize 2007
Authors ŠTĚTKA, Václav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Communications - European Journal of Communication Research, 2009, 0341-2059.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/09:00035133
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000208056200002
Keywords in English Eurovision Song Contest; transnational media events; social integration; European identity; Czech Republic; media events pathology
Tags Czech Republic, European identity, Eurovision Song Contest, media events pathology, social integration, transnational media events
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Václav Štětka, Ph.D., učo 9724. Changed: 20/3/2009 13:22.
Abstract
In this article, the author deals with the relationship between the supposed socio-integrative role of media events and the processes of European integration and identity building. He focuses specifically on the Eurovision Song Contest and the way it has been historically promoted as a tool for raising European consciousness, as well as on the difficulties with maintaining this role in the context of the growing number of participating countries. These issues are further explored through an empirical analysis of the 2007 Eurovision Song Contest in the Czech Republic, which was a debuting country that year. This case study shows that the event was largely unsuccessful and met both with a lack of audience interest as well as with media criticism and even disdain. It also demonstrates how, in light of the Czech musical representative's failure in the ESC, the Czech media scene adopted a nationalist-defensive stance and created an image of a moral victory over decadent Europe.
Abstract (in Czech)
V tomto článku autor analyzuje vztah mezi proklamovanou sociálně-integrační rolí mediálních událostí, jak je tento žánr definován Dayanem a Katzem, a procesy evropské integrace a konstrukce evropské identity. Zaměřuje se zejména na televizní soutěž Velká cena Eurovize a na to, jakým byla historicky propagována coby nástroj pro budování evropského povědomí, i na problémy s udržováním této role v kontextu zvyšujícího se množství účastnických zemí. Tato témat jsou předmětem empirické analýzy mediálního pokrytí Velké ceny Eurovize 2007 v České republice, která v tomto roce v soutěži debutovala. Případová studie jednak popisuje a vysvětluje obecný neúspěch celé události, jak ji reflektovalo televizní publikum i česká mediální scéna, ale analyzuje také specifický typ nacionalistického diskurzu, který česká média v reakci na tuto soutěž a účast českých hudebních reprezentantů rozvinula.
PrintDisplayed: 3/4/2020 14:02