ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu (E-learning in university-level teaching as seen through empirical research). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, No 1, p. 101-126. ISSN 1211-6971.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu
Name in Czech E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu
Name (in English) E-learning in university-level teaching as seen through empirical research
Authors ŠVAŘÍČEK, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří ZOUNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno, Masarykova univerzita, 2008, 1211-6971.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Fulltext
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00035155
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English e-learning; ICT; university-level teaching; teacher s thinking; mixed methods research
Tags e-learning, ICT, mixed methods research, teacher s thinking, university-level teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., učo 12302. Changed: 31/1/2012 21:30.
Abstract
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného projektu orientovaného na vysokoškolskou výuku podporovanou informačními a komunikačními technologiemi. Výzkum byl realizován na Filozofické fakultě MU v roce 2007. Autoři zvolili smíšený výzkumný design - využili jak kvantitativní, tak kvalitativní metodologii. Kvantitativní část výzkumu se zaměřila na didaktickou vybavenost e-kurzů a na to, jaké nástroje systému Moodle jsou používány. Posléze byla provedena klasifikace e-kurzů do tří skupin: distanční e-kurz, blended learningový kurz a kurz určený k podpoře prezenční výuky. Kvalitativní část výzkumu se snaží odpovědět na to, jakým způsobem učitelé uvažují o didaktickém využití ICT ve svých předmětech, jak učitelé přemýšlejí o své e-learningové výuce, jakým způsobem se jejich myšlení odráží ve struktuře a formě e-learningových kurzů aj.
Abstract (in English)
The paper presents the results of a research project focused on university-level teaching with the support of information and communication technologies. The project was undertaken at the Faculty of Arts, Masaryk Univresity, in 2007. The authors have opted for a mixed research design; they used both quantitative and qualitative methods. The quantitative part of the research focuses on didactic equipment of e-courses and kinds of tools of the Moodle system which were used. The e-courses are classified into 3 groups: distance e-courses, blended-learning courses, and courses used as a support to regular classes. The qualitative part of the research seeks answers to questions such as How do teachers think about their use of e-learning?, In which ways is their thinking imprinted in the structure and form of e-learning courses? etc.
PrintDisplayed: 27/1/2020 08:09